Logo Lijst058 Photoshop
4. Neef Otto

Otto van der Galiën

Naam: Otto van der Galiën
Leeftijd : 63 jaar

Waarom sta jij op de kandidatenlijst van LIJST058? 

Ik ben al jaren politiek actief, ben een liberaal in hart en nieren De standpunten en de visie van LIJST058 spreken mij aan. Leeuwarden is mijn geboortestad en ik wil mij heel graag inzetten voor het wel en wee van de inwoners van deze prachtige gemeente. Dat kan ik gevoelsmatig het beste doen door mij in te zetten voor een politieke partij die heel dichtbij de inwoners van de gemeente Leeuwarden staat. Dat is voor mij LIJST058!

Wat wil jij graag anders zien in de gemeente Leeuwarden?

Onze gemeente kan wel wat ambitie en visie gebruiken. De huidige bestuurscultuur is teveel naar binnen gericht. We hebben een prachtige gemeente, in heel veel opzichten, daar moeten we trots op zijn en onze plannen voor de toekomst moeten vol ambitie zijn. Dat zijn ze helaas niet. Of het nu gaat om ruimte voor ondernemen of om genieten van cultuur en natuur, het kan en moet anders. Ambitie op basis van visie en trots.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Leeuwarden?

Leeuwarden, Fryslan; het zijn sterke merken. Mensen willen hier graag wonen en werken. De gemeente moet passend beleid ontwikkelen als het gaat om wonen, om woningbouw. Gedifferentieerd bouwen, voor jong en oud en voor gezinnen en alleenstaanden. Het ondernemersklimaat moet beter. Ondernemers moeten een betere ondersteuning van de gemeente krijgen als het gaat om het vestigen van een bedrijf of om een bestaand bedrijf uit te breiden.

 

LIJST058 heeft de 058 stellingen als verkiezingsprogramma. Welke drie stellingen passen het beste bij jou?

Stelling 052. LIJST058 wil geld vrijmaken voor gerichte acquisitie van bedrijven in de maakindustrie. Leeuwarden heeft nieuwe en passende werkgelegenheid nodig. De Corona Pandemie, heeft aangetoond dat productie in verre landen, Nederland en dus ook Fryslan, kwetsbaar maakt. De gemeente moet beleid maken op het acquireren van bedrijven die zich heroriënteren. Leeuwarden: de ideale stad voor productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven!

Stelling 055. LIJST058 wil de Voorstreek bestemmen als woongebied, met voorrang voor appartementen voor senioren.

Stelling 008. LIJST058 wil geschikte huisvesting voor jongeren en studenten nabij het centrum van de stad Leeuwarden. Het gebied rond de Snekertrekweg is hiervoor uitermate geschikt.

 

Wat is jouw boodschap aan de inwoners van de gemeente?

Maak op 16 maart 2022 gebruik van jouw stemrecht. Als je verandering van het huidige gemeentelijke beleid wil, stem dan anders! Stem LIJST058!