Logo Lijst058 Photoshop
3.1 Cor

Cor Wijnstra

Naam: Cor Wijnstra
Leeftijd : 66 jaar

Waarom sta jij op de kandidatenlijst van LIJST058? 

lk sta op de kandidatenlijst omdat ik zeer geïnteresseerd ben in
alles wat er in onze gemeente Leeuwarden gebeurt, veel weet van wat er gebeurt en zo deze kennis kan inzetten voor onze inwoners.

Wat wil jij graag anders zien in de gemeente Leeuwarden?

Wat ik graag anders wil zien in onze gemeente is dat de inwoners van onze
gemeente veel meer betrokken worden. Er wordt veel besloten in de gemeenteraad maar dat is niet altijd in het belang van onze inwoners. Ik vind het belangrijk dat naar de mening van onze inwoners wordt geluisterd.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Leeuwarden?

Ik denk dat onze gemeente in figuurlijke zin kan groeien door goede faciliteiten aan te bieden aan huidige en nieuwe bewoners. Hiermee wordt de leefbaarheid van dorpen en wijken verbeterd. Een goede infrastructuur is daarbij onontbeerlijk.

LIJST058 heeft de 058 stellingen als verkiezingsprogramma. Welke drie stellingen passen het beste bij jou?

055. LIJST058 wil de Voorstreek bestemmen als woongebied, met voorrang voor appartementen voor senioren.

056. Mensen worden steeds ouder. Hierdoor is er meer behoefte aan culturele activiteiten en evenementen voor ouderen. LIJST058 wil hierin investeren, zodat deze activiteiten betaalbaar en open staan voor iedereen die mee wil doen.

048. Buurthuizen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in de wijken. Daarom wil LIJST058 de komende periode hierin fors investeren.

Wat is jouw boodschap aan de inwoners van de gemeente?

LIJST058 is er voor u. Wij vinden het erg belangrijk dat uw stem wordt gehoord. Het moet nu anders dan het de vorige jaren is gegaan. Maar het is wel zo dat uw invloed groter wordt als wij ook met meer mensen in de gemeenteraad komen. Stem daarom op LIJST058!

Mijn advies is: Wakker Wurde!