Logo Lijst058 Photoshop
8.1 Nanne

Nanne Nyp

Naam : Nanne Nyp
Leeftijd : 22 jaar

Waarom sta jij op de kandidatenlijst van LIJST058? 

Mijn naam is Nanne Nyp, 22 jaar oud en woon in het mooie dorp Wirdum, waar ik al vele jaren meerdere leuke vrijwilligerstaken uitvoer. Vanuit deze functies hoor ik uit alle leeftijdscategorieën uit het dorp dat zij het gevoel hebben niet mee te worden genomen in  het huidige beleid van het gemeentebestuur. Een toekomstvisie voor de dorpen en jongeren ontbreekt en hier wil ik mij graag hard voor maken!

Wat wil jij graag anders zien in de gemeente Leeuwarden?

De dorpen zijn vaak het ondergeschoven kind bij de gemeente Leeuwarden. Ik zou graag veranderingen willen zien op het gebied van woningbouw, verenigingsleven en de regelrompslomp bij vergunningaanvragen. Ik wil mij graag hard maken voor voorrangregelingen die de jongeren helpt om in hun geboortedorp te kunnen blijven wonen.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Leeuwarden?

In potentie kan de gemeente Leeuwarden een fantastische gemeente zijn. Met ruim baan voor festivals, horeca en ondernemers. Ik ben van mening dat er bij een makkelijkere vergunningverlening het voor ondernemers weer aantrekkelijk wordt om te ondernemen! Verder is het belangrijk dat de gemeente zich duidelijk gaat uitspreken tegen de verdere afbreuk van onze kostbare landbouwgrond. Geen windmolenparken en zonneparken op de weilanden van onze boeren!

LIJST058 heeft de 058 stellingen als verkiezingsprogramma. Welke drie stellingen passen het beste bij jou?

034. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is een no-go voor LIJST058

051. Voorzieningen als winkels, scholen, horeca etc. zijn essentieel voor de leefbaarheid in dorpen. LIJST058 wil deze voorzieningen versterken, behouden en uitbreiden.

050. LIJST058 maakt zich hard voor voldoende bouwmogelijkheden in de dorpen.

Wat is jouw boodschap aan de inwoners van de gemeente?

Op 16 maart kan er gestemd worden op voortzetting van het huidige beleid of voor een frisse wind in de gemeentelijke politiek! Stem gericht en kies voor de toekomst van onze jongeren!