Logo Lijst058 Photoshop
5. David

DAVID HOEKSTRA

Naam : David Hoekstra
Leeftijd : 47 jaar

Waarom sta jij op de kandidatenlijst van LIJST058? 

Om me in te zetten voor een gemeente waar een ieder op een eerlijke en veilige manier kan wonen, werken, leren, ontspannen en zichzelf kan en mag zijn.

Wat wil jij graag anders zien in de gemeente Leeuwarden?

Meer aandacht voor het vereningsleven en buurt en dorpshuizen. De gemeente doet daar nu te weinig aan terwijl het zwaar onder druk staat.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Leeuwarden?

De gemeente Leeuwarden moet het bruisende hart van de provincie zijn, waar iedereen op zijn niveau kan opgroeien, studeren, werken, wonen, sporten en ontspannen. En hierdoor een aanjager voor de rest van de provincie wordt.

LIJST058 heeft de 058 stellingen als verkiezingsprogramma. Welke drie stellingen passen het beste bij jou?

030.  LIJST058 vindt het belangrijk dat er voor iedereen op eigen niveau een goed, betaalbaar en veilig sportklimaat is. Door het verenigingsleven te ondersteunen en te stimuleren, brengen we dit sportklimaat naar een hoger niveau.

039. LIJST058 wil dat de inwoners van de gemeente Leeuwarden zich veilig voelen en zijn. De gemeente acteert proactief om dit veiligheidsgevoel te bevorderen.  De politie zal dichter bij onze inwoners moeten staan.

058. Jongeren moeten de ruimte krijgen zichzelf te zijn en ze moeten het fijn vinden om in de gemeente Leeuwarden te wonen. Goed onderwijs, aantrekkelijke sportvoorzieningen, prettig wonen en werken en perspectief op een passende baan zijn hierbij onontbeerlijk.

Wat is jouw boodschap aan de inwoners van de gemeente?

Wij staan middenin de samenleving en willen de dingen die in de gemeenschap leven gezamenlijk oppakken. Diftar niet meer invoeren en een betaalbare energie transitie voor een ieder waarbij keuzevrijheid voorop staat is waar ik voor sta. Laten we niet meer fouten maken zoals onlangs bij Zalen Schaaf is gebeurd.

Ik zeg “Wakker Wurde” en stem op LIJST058!