Logo Lijst058 Photoshop
2.1 Carina

Carina Runhart

Naam : Carina Runhart
Leeftijd :  51 jaar

Waarom sta jij op de kandidatenlijst van LIJST058? 

Omdat ik niet meer aan de zijlijn wil staan, maar actief wil meewerken om gemeente Leeuwarden voor alle inwoners beter te maken.

Wat wil jij graag anders zien in de gemeente Leeuwarden?

In de afgelopen bestuursperiodes is veel geld verloren gegaan door teveel bureaucratie en veel te dure projecten. Ik vind dat een gemeentebestuur moet staan voor hun inwoners. Zij vertegenwoordigen de inwoners, niet hun partij.  LIJST058 staat voor de belangen van de inwoners van onze gemeente.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Leeuwarden?

Heel veel! Inwoners en bedrijven hebben prachtige ideeën. De eigen gemaakte regels maken dit moeilijker, niet makkelijker.  Er zijn teveel ambtenaren mee bezig. Door minder bureaucratie en door slimmer te werken kunnen we toe met 10% minder ambtenaren.
Het bespaarde geld komt dan weer ten goede aan de inwoners. Bijvoorbeeld om woningen te bouwen en bedrijven naar onze gemeente trekken voor meer werkgelegenheid.

LIJST058 heeft de 058 stellingen als verkiezingsprogramma. Welke drie stellingen passen het beste bij jou?

Stelling 001.
LIJST058 vindt dat de gemeentelijke organisatie efficiënter moet werken. Dit betekent voor ons een structurele vermindering van het aantal ambtenaren met 10% in de komende bestuursperiode. Deze vermindering geldt niet voor medewerkers in de buitendienst.

Stelling 024.
Verplicht van gas los is een no-go voor LIJST058. Bewoners van wijken met warmtenetten moeten keuzemogelijkheden krijgen.

Stelling 025.
LIJST058 streeft naar een schoner milieu met, waar mogelijk, duurzame energieopwekking. De gemeente Leeuwarden werkt niet mee aan de komst van vervuilende biomassacentrales.

Wat is jouw boodschap aan de inwoners van de gemeente?

Als gemeente gaat iedereen nog meer merken van de kabinetsplannen als het gaat om de energietransitie en vermindering van CO2.  Deze kabinetsplannen moeten voor een deel door onze gemeente worden uitgevoerd. Maar deze plannen zijn allesbehalve behapbaar en betaalbaar.  
Namens LIJST058 wil ik er alles aan doen om de stijging van energiekosten voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door extra subsidies te geven voor het isoleren van oudere woningen, door ervoor te zorgen dat inwoners zelf kunnen kiezen of ze aansluiten op een warmtenet en als inwoners zijn aangesloten op een warmtenet dat zij kunnen kiezen tussen aanbieders.