Logo Lijst058 Photoshop
9. Darshinique

Darshinique Kisoenpersad

Naam : Darshinique Kisoenpersad
Leeftijd : 23 jaar

Waarom sta jij op de kandidatenlijst van LIJST058? 

Ik wil heel graag wat betekenen voor de jongeren. Dat lijkt een groep die niet voldoende aan bod komt terwijl zij wel zorgen voor een grotere leefbaarheid in onze gemeente.

Wat wil jij graag anders zien in de gemeente Leeuwarden?

Meer gelegenheden waar de jeugd hun tijd kan doorbrengen buiten school. Ik denk dan aan activiteiten bij buurthuizen maar bijvoorbeeld ook aan goede sportvoorzieningen.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Leeuwarden?

Ik vind het belangrijk dat de gemeente een fijne plek is om te wonen en te leren. Dat betekent wel dat er voldoende woonruimte moet zijn voor jongeren. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende werk en ontplooiingsmogelijkheden zijn zodra de studie is afgerond. Dat betekent dat we ons moeten richten op het vergroten van werkgelegenheid.

LIJST058 heeft de 058 stellingen als verkiezingsprogramma. Welke drie stellingen passen het beste bij jou?

010. Woningbouw is cruciaal om de schaarste aan woningen op te lossen. De gemeente zorgt ervoor dat bouwinitiatieven zo snel als mogelijk van de grond komen en belemmert dit niet met ambtelijke wet- en regelgeving.

053. LIJST058 wil het centrum van Leeuwarden herindelen. Corona en de groeiende internetverkopen hebben geleid tot leegstand en versnippering. Het centrum van Leeuwarden moet gericht zijn op : cultuurbeleving, events, winkelen, culinair genieten, horeca, fun…. Voor jong en oud!

058. Jongeren moeten de ruimte krijgen zichzelf te zijn en ze moeten het fijn vinden om in de gemeente Leeuwarden te wonen. Goed onderwijs, aantrekkelijke sportvoorzieningen, prettig wonen en werken en perspectief op een passende baan zijn hierbij onontbeerlijk.

Wat is jouw boodschap aan de inwoners van de gemeente?

Stem verstandig, Wakker wurde 😉