Logo Lijst058 Photoshop

Kandidatenlijst 2022

Partijleider

Leeuwarden (Camminghaburen)

Leeuwarden (Huizum-West)

Leeuwarden (Aldlân)

Leeuwarden (Aldlân-Oost)

Leeuwarden (Huizum)

Leeuwarden (Zuiderburen)

Leeuwarden (Bilgaard)

Leeuwarden (Schepenbuurt)

Leeuwarden (Nylân)

Kelly van der Woude

Nanne Klompstra

Ronald Faber

William Frank

Roelof Herder

Hidde Tolk

Otto van Gelderen

Frans Hoeksma

Sjonny Poelstra

Jan Faber

Ricky van Daalen