Nieuws

04-04-2019, 13:47

LIJST058 heeft vragen gesteld aan het college over jeugdzorg. De vragen en antwoorden ziet u hieronder.

Zaaknummer: Z206888-2019 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente...   Meer


23-01-2019, 15:32

Motie ontwikkelen beleid op gebied van extended stay

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 23 januari 2019, behandelende VvGB extended stay appartementen en penthouse op Achter de Hoven 1, Overwegende dat: • er op het gebied van extended stay nog geen...   Meer


23-01-2019, 15:31

Amendement II Rekenkamerrapport Energietransitie

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 23 januari 2019, behandelende Rekenkamerrapport Energietransitie Leeuwarden, Oorspronkelijke tekst: 3. Opwek van buiten niet mee te rekenen in het behalen van de...   Meer


23-01-2019, 15:29

Amendement Rekenkamerrapport Energietransitie

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 23 januari 2019, behandelende Rekenkamerrapport Energietransitie Leeuwarden, Oorspronkelijke tekst: BESLUIT: Het college op te dragen, indachtig de toelichtingen op...   Meer


23-01-2019, 15:19

Motie Goede Verkeersafwikkeling kruispunt Harlingerstraatweg, Slauerhoffweg en entree Westeinde

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 23 januari 2019, behandelende Uitwerking Integrale Gebiedsontwikkeling WTC e.o., Overwegende dat: • het genoemde kruispunt door de gebiedsontwikkeling WTC meer...   Meer


08-11-2018, 11:23

Tekst Algemene Beschouwingen LIJST058 van 7 november 2018

   Meer


08-11-2018, 11:22

Motie Elk kind van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma

   Meer


08-11-2018, 09:31

Motie Klare Taal

   Meer


07-11-2018, 13:30

Motie Veiliger maken Stationsplein

   Meer


07-11-2018, 13:30

Motie Stagebeleid

   Meer


Ouder >>


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!