Nieuws

08-11-2018, 11:23

Tekst Algemene Beschouwingen LIJST058 van 7 november 2018

   Meer


08-11-2018, 11:22

Motie Elk kind van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma

   Meer


08-11-2018, 09:31

Motie Klare Taal

   Meer


07-11-2018, 13:30

Motie Veiliger maken Stationsplein

   Meer


07-11-2018, 13:30

Motie Stagebeleid

   Meer


07-11-2018, 13:30

Motie Projectvoorstel ontwikkeling WijkBV

   Meer


07-11-2018, 13:29

Motie Maximum percentage op externe inhuur

   Meer


09-02-2018, 08:58

Schriftelijk vragen nav artikel in Friesch Dagblad 9-2-2018 inzake stillegging verbouwing BHP

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden. Volgens een...   Meer


01-02-2018, 13:50

Schriftelijke vragen nav vernomen schadevergoeding door gemeente aan burgers ivm gladheid

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden. In het weekend...   Meer


30-01-2018, 14:00

Schriftelijke vragen nav artikel Elsevier.nl: 'Gemeenten hebben lak aan taaleis bijstand.'

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente...   Meer


Ouder >>


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!