Logo Lijst058 Photoshop

Onderwerpen

Financi N Img

Financiën

De gemeente Leeuwarden heeft een schuld van ongeveer 550 miljoen euro! Concreet betekent dat elke inwoner van de gemeente een schuld heeft van ongeveer 5000 euro. Wat nog erger is, de schuld loopt steeds meer op en daardoor kan de gemeente geen geld meer vrijmaken voor belangrijke taken als veiligheid, jeugdbeleid of sport. Zaken die […]

Financiën Meer lezen »

Bestuur Img

Bestuur

LIJST058 staat voor transparant bestuur, heldere verantwoording over genomen besluiten en besteding van belastinggeld. De gemeente is dienstverlenend naar de inwoners, ondernemers en gasten. De gemeente moet zich niet bemoeien met zaken die inwoners zelf kunnen organiseren. Leeuwarden groeit naar een volwassen stad. Inwoners participeren steeds vaker actief in de samenleving. De gemeente kan dus

Bestuur Meer lezen »

Stad Dorpen Img

Stad en Dorpen

Goede en veilige verbindingen zijn voor een gezond economisch en sociaal klimaat onontbeerlijk. Dit geldt voor zowel voor wegen, openbaar vervoer als digitaal. Ook in de toekomst zullen veel burgers in de gemeente Leeuwarden op eigen vervoer aangewezen blijven. Dit neemt niet weg dat LIJST058 streeft naar goed dekkend en aansluitend openbaar vervoer. Voor de

Stad en Dorpen Meer lezen »

Veiligheid Img

Veiligheid

Voor LIJST058 staat veiligheid voorop. Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Van de eigendommen van een ander blijf je af. Geweld en discriminatie zijn uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sportvereniging moet veilig zijn. LIJST058 wil dat er duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties als een

Veiligheid Meer lezen »

Ruimtelijke Ordening Img

Ruimtelijke ordening

LIJST058 is voorstander van een zorgvuldige ruimtelijke ordening. We willen de gemeente Leeuwarden leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent voor ons dat we goed moeten omgaan met de mogelijkheden die we hebben. Er moeten voldoende woningen zijn om onderdak te bieden aan de inwoners. Kinderen moeten, als zij het huis uit gaan,

Ruimtelijke ordening Meer lezen »

Infrastructuur Mobiliteit Img

Infrastructuur Mobiliteit

De afgelopen jaren zijn er mooie aanpassingen gemaakt in de infrastructuur van de gemeente. Te denken valt o.a. aan de transformatie van de Werpsterhoek en het aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. De aanhoudende signalen van de inwoners op het gebied van mobiliteit, wil LIJST058 graag aanpakken. Brugsignaleringssysteem plaatsen op de ring van Leeuwarden Wachttijdindicatie plaatsen

Infrastructuur Mobiliteit Meer lezen »

Wonen Img

Wonen

Voor LIJST058 is het wonen in een veilige en aantrekkelijke omgeving essentieel. Daartoe stimuleren we een aanpak waarin de inzet van bewoners onmisbaar is. Samen met de buren en de gemeente bouwen de inwoners aan plezierige straten, buurten, wijken en dorpen. Mensen bepalen in beginsel zelf waar en hoe ze willen wonen. Bij nieuwe initiatieven

Wonen Meer lezen »

Gezin Img

Gezin

Een goede opvoeding biedt kansen voor ieder kind en de ontwikkeling van talent. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving en prettig gezinsleven. LIJST058 ziet dit niet anders. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij Jeugdzorg. Maar het werkt ook andersom. Als

Gezin Meer lezen »

Jeugd&onderwijs Img

Jeugd en Onderwijs

Waar een kind ook woont in onze gemeente, LIJST058 wil dat ieder kind gelijke kansen krijgt. Het terugdringen van kansenongelijkheid is voor LIJST058 een speerpunt. Ook wil LIJST058 de veiligheid in en rondom de (basis)scholen vergroten. Pesten is binnen de muren van de school een terugkerend onderwerp in het onderwijsprogramma, maar buiten de grenzen van

Jeugd en Onderwijs Meer lezen »

Cultuur Img

Cultuur

Muziek, kunst en een rijke historie, dat maakt de cultuur van Leeuwarden en Fryslân uniek. LIJST058 wil het talent van expressie breed uitdragen. Dit vraagt echter wel om een scherpe blik op de uitgaven. Het is van belang de toekenning van subsidies te herwaarderen en waar mogelijk aan te passen. Aanstormend talent verdient een kans

Cultuur Meer lezen »