Logo Lijst058 Photoshop

Tegenvallende testboringen aardwarmte: LIJST058 stelt vragen

Foto Productietest 1536x1274

Aan de zuidkant van Leeuwarden wordt geboord naar aardwarmte (geothermie). Het is de bedoeling dat op deze bron een uitgebreid warmtenet wordt aangesloten, waar naast het MCL en Achmea ook hele woonwijken op worden aangesloten. Uit testboringen blijkt dat de capaciteit van de bron beperkt is. Maar in de samenwerkingsovereenkomst met Ennatuurlijk B.V. staat dat minimaal 70% van de warmtevraag wordt opgewekt uit de geothermiebron. Dat levert bij LIJST058 vragen op, die we dan ook aan het College van B&W hebben gesteld. Het College moet dan binnen 4 weken antwoord geven op de vragen.

Hieronder de vragen die LIJST058 op 24 mei 2022 heeft ingediend:

  1. Nu de capaciteit (het debiet) van de bron beperkt is, kunt u aangeven of de Equivalent Opwek Rendement (EOR) van 1,8 (ofwel 70% van de warmtevraag wordt opgewekt uit de geothermiebron) wordt behaald? 
  2. Welke consequenties heeft het niet halen van EOR van 1,8
    a. voor de samenwerkingsovereenkomst met Ennatuurlijk B.V.?
    b. voor het gebruik van geothermie zoals bedoeld in de Warmtevisie?
    c. voor de extra kosten waarmee industrie en/of inwoners geconfronteerd worden door inzet van industriële warmtepompen en eventuele extra geothermiebronnen (doublets)?
  3. Wat zijn volgens het College alternatieven als blijkt dat geothermie in onvoldoende mate bruikbaar is voor de warmtevraag van industrie en/of woonwijken zoals genoemd in de Warmtevisie?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoek

Delen

Recente Posts