Nieuws


Terug naar overzicht

09-02-2018

Schriftelijk vragen nav artikel in Friesch Dagblad 9-2-2018 inzake stillegging verbouwing BHP

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

Volgens een artikel in het Friesch Dagblad van vandaag 9 februari 2018 is de verbouwing van de Blokhuispoort stilgelegd. De reden hiervoor is dat het geld op is. Naar aanleiding van dit artikel heeft de fractie van LIJST058 een aantal vragen.

Klopt het dat het geld voor de verbouwing van de Blokhuispoort op is?
Hoeveel geld is er nodig om de werkzaamheden voort te zetten? Spreken we over tienduizenden euro’s of over miljoenen zoals in het artikel in de krant?
Hoe hard zijn de woorden van de wethouder om geen extra geld uit te trekken voor de afbouw van de Blokhuispoort?
Hoe is het toezicht vanuit de gemeente geweest op de 9 miljoen euro die de gemeente al in dit project heeft gestoken?
Het Friesch Dagblad heeft deze zaak nu naar buiten gebracht. Waarom is het dan nodig de raad in beslotenheid te informeren?
Kunnen we stellen dat de eerste overschrijdingen van de budgetten voor LF18 een feit zijn? Graag een uitvoerige reactie.
Verwacht het college de komende tijd nog meer financiële tegenvallers die samenhangen met LF18?

Onze fractie ziet graag de uitvoerige beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk tegemoet.

Namens de fractie van LIJST058

Selo Boxman
Otto van der Galiën

 Artikel FD 9-2-18 BHP


Terug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!