Nieuws


Terug naar overzicht

01-11-2017

Het referendum en de arrogantie van de macht


Het nieuwe kabinet is nog maar een paar dagen in functie en de eerste rel is alweer geboren. CDA-regent Buma heeft nu al een mening over de uitslag van een referendum dat er nog moet komen. En hij staat hierin niet alleen. Ook de regenten van CU en VVD geven op voorhand al aan niks met de mening van het volk te doen. Al eerder droeg D66 kroonjuweel ten grave, want de uitslag van een vorig referendum paste niet in hun straatje.

Bedenk dit goed als u 22 november gaat stemmen. Levert u zich 4 jaar over of kiest u een beweging die ook tussentijds de mening van u als inwoner wil horen? LIJST058 wil dat de gemeente de bevolking raadpleegt bij grote en ingrijpende onderwerpen. Moet de Prins Hendrikbrug beweegbaar? Moet er een tunnel komen bij de Schrans? Zaken die uitermate geschikt zijn voor een referendum. LIJST058 wil dat dit mogelijk blijft!

In maart 2018 vinden er in de rest van Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals het nu lijkt, is dan ook het referendum over de Sleepwet. Een prachtige gelegenheid om in Leeuwarden een referendum te houden over een tunnel bij de Schrans en het wel of niet beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug. Het bespaart een hoop geld om deze referenda op dezelfde dag te organiseren.

Wat is er aan de hand? Binnen afzienbare tijd komt er een referendum over de zogenaamde sleepwet. Voor meer informatie over het referendum en de sleepwet verwijs ik kortheidshalve naar sleepwet.nl. Het gaat mij nu niet om voor of tegen dit onderwerp te zijn. Het gaat mij om de totaal misplaatste reacties van de politieke elite van ons land.

Democratie betekent dat het volk regeert. De macht ligt dus bij het volk. De bevolking kiest vertegenwoordigers die hun in bijvoorbeeld de gemeenteraad. 1 keer per 4 jaar kiest de bevolking en voor de rest moet de bevolking het ermee doen. Ongeveer 50 jaar geleden ontstond een tegenbeweging. Het moest mogelijk worden om een referendum te organiseren over belangrijke onderwerpen. D66 is ondermeer hiervoor opgericht. De laatste jaren hebben we 2 grote landelijke referenda gehad, beide keren met een uitkomst die de elite niet uitkwam. En beide keren werd de mening van de meerderheid van de bevolking genegeerd. En dan ook nog verbaasd zijn dat diezelfde bevolking geen vertrouwen meer heeft in de politiek.

Maar het is nu nog erger. Het nieuwe kabinet studeert nu al op mogelijkheden om referenda onmogelijk te maken, want de bevolking kan niet oordelen over moeilijke en ingewikkelde onderwerpen. Begin dan eens met goede voorlichting te geven, zou ik denken. En heus, de bevolking is echt wel in staat zich een oordeel te vormen over belangrijke kwesties.

Op dit moment geldt gelukkig nog steeds de referendumwet. In mijn optiek dienen politici zich te houden aan de wet. Door nu al te roepen dat het kabinet de uitkomst van het referendum over de sleepwet naast zich neer gaat leggen, toont de elite wederom aan zich niks aan te trekken van de mening van de bevolking. Treurig! CDA, VVD, CU en D66 hebben lak aan uw tussentijdse mening. En dit geldt ook voor GroenLinks en de PvdA. 1 keer per 4 jaar kleuren bij het kruisje is voldoende, vindt deze elite.

22 november hebt u het voor het zeggen. Vindt u 1 keer per 4 jaar genoeg? Stem dan op de elite. Wilt u meer inspraak in het beleid van uw gemeente? Stem dan op LIJST058!

Otto van der Galiën
Lijsttrekker LIJST058Terug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!