Nieuws


Terug naar overzicht

30-01-2018

Schriftelijke vragen nav artikel Elsevier.nl: 'Gemeenten hebben lak aan taaleis bijstand.'

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

https://www.elsevierweekblad.nl/…/gemeenten-hebben-lak-aan…/

Op de site Elsevier.nl verscheen op dinsdag 30 januari een artikel met als kop: Gemeenten hebben lak aan taaleis bijstand. De inhoud van het artikel maakt voldoende duidelijk waar het hier om gaat.

De fractie van LIJST058 heeft hierover de volgende vragen:
Op welke manier gaat de gemeente Leeuwarden met deze taaleis om?
In hoeveel gevallen heeft de gemeente Leeuwarden daadwerkelijk gekort op de bijstand op grond van deze taaleis?
De staatssecretaris zegt dat er niet-vrijblijvende afspraken met de gemeentes moeten worden gemaakt. Welke niet-vrijblijvende afspraken zijn er met de gemeente Leeuwarden gemaakt? En hoe voert de gemeente deze afspraken uit?
Onze fractie ziet de beantwoording van deze vragen graag zo snel mogelijk tegemoet.

Namens de fractie van LIJST058,

Selo Boxman
Otto van der GaliënTerug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!