Nieuws


Terug naar overzicht

01-02-2018

Schriftelijke vragen nav vernomen schadevergoeding door gemeente aan burgers ivm gladheid

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

In het weekend van 19-21 weekend was het diverse keren verraderlijk glad op de wegen in de gemeente Leeuwarden. Diverse fietsers en voetgangers kwamen ten val, zo konden we vernemen via de social media. In diverse tweets en berichten werden vraagtekens geplaatst bij het gemeentelijk strooibeleid. De gemeente beantwoordde de kritiek met een tweet waarin werd gesteld dat de gladheidsbestrijding volgens plan was verlopen. LIJST058 heeft nu echter vernomen dat door de gemeente schadevergoeding is betaald aan burgers vanwege schade door de gladheid. Dit bevreemdt onze fractie zeer, vandaar dat wij hierover schriftelijke vragen stellen.
Aan hoeveel personen heeft de gemeente schadevergoeding betaald en voor welk bedrag?
Op grond van welke regeling wordt deze vergoeding betaald?
Hoe vaak is de laatste jaren al schadevergoeding aan burgers betaald in verband met schade door gladheid?
Hoe weten de inwoners van de gemeente Leeuwarden van het bestaan van deze regeling?
Erkent het college met het betalen van een schadevergoeding dat het gladheidsbestrijdingplan niet goed werkt?
Op welke manier wordt het voornoemde plan geëvalueerd en eventueel aangepast?

Onze fractie ziet de beantwoording van deze vragen graag zo snel mogelijk tegemoet.

Namens de fractie van LIJST058,
Selo Boxman
Otto van der GaliënTerug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!