Nieuws


Terug naar overzicht

18-01-2018

Het Holland Casino programma

17-1-2018 Politiek debat Collegeprogramma 2018-2022 (Spreektekst Otto vd Galien)

Voorzitter,

Vandaag hebben we een eerste globale bespreking van het collegeprogramma De kracht van samen. LIJST058 vindt het een zeer sympathiek programma, wel met een verkeerde titel, maar toch.

Waarom sympathiek? Heel simpel, dit college moet maatregelen nemen die niet zo sympathiek zijn. Er moet gewoon ordinair bezuinigd worden. Dat wist iedereen van te voren. En bezuinigingen zijn nooit sympathiek.

Daarom was het heel slim en sympathiek van de toekomstige collegepartijen om het programma een dag voordat de raad het programma zou krijgen, het programma al te lekken naar de pers. Zo kon men de eerste klap opvangen. Of het goed journalistiek speurwerk was of bewust lekken? LIJST058 denkt het laatste.

Wat ook heel sympathiek is, is dat het nieuwe college ruim de tijd neemt om een beetje om zich heen te kijken. Pas bij de begroting 2019 kunnen we concrete voorstellen verwachten. Dit geeft de nieuwe partijen, waar LIJST058 ook bijhoort, de tijd om wat te wennen. En het nieuwe college kan zich een beetje inwerken. Maar... deze gemeente verdient dit getreuzel niet! De problemen zijn urgent en wij verwachten een college dat direct aan de slag gaat om de problemen op te lossen. Maar nee, door het hele programma ademt CH18. Daar hangt dit college heel veel aan op. De verwachtingen torenhoog. Wij vragen ons af of dit reëel is.

De titel van dit programma vinden wij verkeerd. Beter is: het Holland casino programma. Want dit college gokt zwaar op financiële bijdrages van het rijk. En ook in de onderliggende stukken kunnen we lezen dat er nog geen enkel zicht is op steun vanuit Den Haag. Overigens wenst de fractie van LIJST058 geen stukken te ontvangen waar we niks over mogen zeggen in de openbaarheid. Deze keer zal ik me daar aan houden, maar een volgende keer ga ik er zeker uit citeren, tenzij er geheimhouding op ligt.

Voorzitter,

De inhoud van dit programma stemt niet vrolijk. Heel daadkrachtig gaat het nieuwe college het Gouverneursplein autoluw maken. Nou, als dat het grootste probleem, als dat de grootste opgave is, dan valt het allemaal nog mee. Heel daadkrachtig krijgt de Harmonie 3 ton extra, iets wat ze elk jaar al aan extra’s kregen. Maar dan houdt de daadkracht wel op.

Een paar tips.

Als dit programma spreekt over de fietspaden, begin dan met het herstellen van de vele slechte fietspaden die er zijn, in plaats van direct met allemaal ambitieuze fietssnelwegpaden aan te komen. Pak de gevaarlijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aan, met behulp van de nieuwste technieken. U vindt ons dan aan uw zijde.

Wees trots op deze gemeente en straal dat ook uit. Leeuwarden moet de banenmotor van Friesland zijn. De centrumgemeente van de provincie. Wees aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven. Ontvang ze met open armen en werp niet allerlei belemmeringen op. We missen deze trots totaal in dit programma. Zo hoorden we van een echte leeuwarder onderneming die maar naar Heerenveen is gegaan omdat hij hier niet een loods mocht bouwen van 11 meter hoog. Deze bekrompenheid moet weg.

Typerend is ook de formulering over het nieuwe Cambuurstadion. Ik citeer: daarnaast bereiden we in deze bestuursvergadering de ontwikkeling van het gebied rond het WTC en het nieuwe Cambuurstadion verder voor. Einde citaat. Beste mensen, daar is men al 8 jaar mee bezig. Wat een nietszeggende tekst! Hier had moeten staan: in deze bestuursperiode speelt Cambuur in het nieuwe stadion! Dat is ambitie, dat is daadkracht. Of zitten er weer problemen aan te komen waar de raad nog geen weet van heeft? Als dit college werkelijk waar wil maken dat iedereen mee moet doen, dan is dit een gouden kans. Heel veel nieuwe bedrijvigheid, nieuwe banen! Stimuleer dat, ga er voor!

Voorzitter,

Tot slot nog een paar opmerkingen over het taalgebruik. Ik citeer: bovendien is het voor dit soort initiatieven van belang dat onze systeemwereld goed aansluit bij de leefwereld en verwachtingen van inwoners. En nog 1: een thema voor de komende bestuursperiode is ook het controleren en bewaken van de integriteit in de slimme stad-werkwijze.

Deze zinsneden illustreren wel de vaagheid van dit programma, de doorsnee burger is nu allang afgehaakt.

Voorzitter,

Ik rond af. Wij hebben gezegd dat we het nieuwe college op haar daden gaan beoordelen. En dat gaan we doen. We concluderen nu wel dat dit geen hoopvol begin is. Maar LIJST058 zal woord houden en steeds een constructieve bijdrage leveren!Terug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!