Nieuws


Terug naar overzicht

23-01-2019

Motie ontwikkelen beleid op gebied van extended stay

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 23 januari 2019, behandelende VvGB extended stay appartementen en penthouse op Achter de Hoven 1,

Overwegende dat:
• er op het gebied van extended stay nog geen beleid is in de gemeente Leeuwarden,
• Ook landelijk geen eenduidig beleid is op dit gebied,
• Er wel vraag naar en markt voor extended stay is,
• Er in de toekomst vast vaker plannen voor extended stay in ontwikkeling zullen komen,
Verzoekt het College,
• voor de zomer 2019 te komen met een beleidsnotitie over extended stay waarin duidelijk staat onder welke voorwaarden de gemeente wil instemmen met de ontwikkeling van extended stay,
• In overleg met de VNG te komen tot eenduidige definiëring,
En gaat over tot de orde van de dag.

LIJST058
Otto van der GaliënTerug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!