Nieuws


Terug naar overzicht

23-01-2019

Amendement II Rekenkamerrapport Energietransitie

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 23 januari 2019, behandelende Rekenkamerrapport Energietransitie Leeuwarden,

Oorspronkelijke tekst:
3. Opwek van buiten niet mee te rekenen in het behalen van de doelstellingen;

Besluit tot de volgende aanpassing:
De oorspronkelijke tekst onder punt 3 wijzigen in:
3. Opwek van buiten wel mee te rekenen in het behalen van de doelstellingen, voor zover intergemeentelijke dubbeltelling wordt voorkomen;

Namens de fractie van Lijst058
Otto van der Galiën

FNP
Jan Willem Tuininga

D66
Tonko JansenTerug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!