Nieuws


Terug naar overzicht

23-01-2019

Amendement Rekenkamerrapport Energietransitie

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 23 januari 2019, behandelende Rekenkamerrapport Energietransitie Leeuwarden,
Oorspronkelijke tekst:
BESLUIT:
Het college op te dragen, indachtig de toelichtingen op de aanbevelingen in het rekenkamerrapport:
1. Actiever te sturen op het aardgasvrij maken van de bestaande woningvoorraad;
2. Het energietransitiebeleid te versnellen waarbij geen technische opties worden uitgesloten;
3. Opwek van buiten niet mee te rekenen in het behalen van de doelstellingen;
4. De aandacht voor sectoren die nu nog toenemen in de CO2 –uitstoot te versterken;
5. Meer aandacht te besteden aan een aangepast aansturingsmodel voor de energieopgave, waarbij de nadruk komt te liggen op een meer programmatische aanpak;
6. Structureel te monitoren waarbij voortgang op drie niveau’s zichtbaar wordt;
7. Een procesvoorstel, inclusief tijdpad, te maken voor de uitwerking van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport.

Besluit tot de volgende aanpassing:
Toevoegen onder punt 7:
Niet eerder over te gaan tot uitvoering van de punten 1 tot en met 7 dan nadat het college B&W een gedegen analyse heeft uitgevoerd naar de financiële gevolgen van deze maatregelen en inzichtelijk heeft gemaakt wat de financiële gevolgen zijn voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. De rapportage van deze analyse aan de raad voor te leggen.
Namens de fractie van Lijst058
Otto van der Galiën
FNP
Jan Willem Tuininga
D66
Tonko JansenTerug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!