Nieuws


Terug naar overzicht

23-01-2019

Motie Goede Verkeersafwikkeling kruispunt Harlingerstraatweg, Slauerhoffweg en entree Westeinde

De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 23 januari 2019, behandelende Uitwerking Integrale Gebiedsontwikkeling WTC e.o.,

Overwegende dat:
• het genoemde kruispunt door de gebiedsontwikkeling WTC meer verkeer zal aantrekken,
• Voor het genoemde kruispunt nu al regelmatig filevorming is,
• Vanuit de aangrenzende wijken ernstige zorgen zijn over een goede verkeersafwikkeling,
Verzoekt het College,
• dit kruispunt op te nemen binnen de grenzen van plangebied,
• Bij de behandeling van de wijziging bestemmingsplan met diverse opties te komen om een goede verkeersafwikkeling te garanderen,
• Deze opties te ontwikkelen in nauw overleg met de aangrenzende wijken,
En gaat over tot de orde van de dag.

LIJST058
Otto van der GaliënTerug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!