WORD LID van LIJST058!

LIJST058 is een nieuwe partij voor de gemeente Leeuwarden. In mei 2017 is de partij opgericht, in september is het verkiezingsprogramma gepresenteerd en in oktober is de partij definitief ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen. LIJST058 heeft op 22 november een prachtig verkiezingsresultaat behaald en zit vanaf januari 2018 met twee zetels in de raad. LIJST058 wil zich doorontwikkelen. Word nu lid van LIJST058!

Waarom dan?

Onze leden bepalen de koers en zijn betrokken bij wat er speelt. De moderne technologie staat toe snel en effectief de wens van de burger te peilen. De burger krijgt de kans zich te laten horen, zoals LIJST058 dat behoort te doen in de raadszaal: voor of tegen. LIJST058 leest zich in, doet een advies, maar het lid logt in en kiest. Dàt is nieuwe politiek, dàt verdient een kans en dàt experiment gaan wij graag aan! Hoe groter LIJST058 wordt, hoe meer de macht van het gemeentebestuur terug gaat naar waar het hoort: het volk. 

Hoe dan?

U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen. Het jaarlijkse lidmaatschap bedraagt € 20,00. De partij zal uw bijdrage gebruiken om onze website te optimaliseren en de inspraakavonden te organiseren. Uw lidmaatschap is definitief als u uw bijdrage heeft overgemaakt op rekening NL89 INGB 0007 8420 32 t.n.v. LIJST058.

Bent u er bij?

Word lid van LIJST058 voor slechts € 20,00 (dat is nog geen € 1,70 per maand). Onze  Algemene Ledenvergadering vindt jaarlijks plaats. Vanzelfsprekend ontvangt u als lid hiervoor tijdig een uitnodiging.JA! Ik word lid van LIJST058!