Werk & Inkomen

De verhouding in de gemeente Leeuwarden tussen het aantal werkenden en niet-werkenden loopt al decennia lang scheef. Het werkgelegenheidscijfer blijft achter en de werkloosheid is hier hoger dan in de rest van Nederland. Onderzoek heeft uitgewezen dat er twee keer zoveel mensen in de bijstand zitten, dan het landelijk gemiddelde. Dat kan zo niet langer. Betaalde arbeid is de beste oplossing. Het geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan zelfontplooiing. Uiteindelijk is het de basis voor een succesvol armoedebeleid.

Zogezegd is het hebben van een baan de beste oplossing, maar uiteindelijk moet werk lonen. LIJST058 geen voorstander van extra belasting op basis van het inkomen. Iedere werkzoekende verdient een (aantrekkelijke) baan.

  •    Geen verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB)
  •    Een bijdrage leveren aan een succesvolle samenwerking tussen aankomende vakspecialisten, scholen, bedrijven en UWV

    Revitalisering bedrijventerreinen en weer aantrekkelijk maken als vestigingsplaats