Agrarische sector & Milieu

LIJST058 heeft veel waardering voor de melkveehouderij, de land- en tuinbouwsector en de daarvan afgeleide bedrijven. Door de juiste voorwaarden te scheppen en de nodige ruimte te creëren willen we de agrarische sector stimuleren om door te ontwikkelen. Innovatie in samenhang met de omgeving en gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid is hierbij het middel.

LIJST058 is geen voorstander van windmolens. Windmolens draaien vooral op subsidie en niet op wind. Graslanden die worden volgebouwd met zonnepanelen zijn geen gezicht. Er zijn nog heel wat daken te vullen met zonnepanelen, voordat we beginnen met het vullen van de graslanden.

  •    Agrarische ondernemers kunnen hun activiteiten combineren met recreatie/toerisme en/of natuurbeheer
  •    Geen onttrekking van landbouwgrond voor natuurontwikkeling
  •    Geen extra gemeentelijke regels boven op de provinciale, landelijke en Europese regelgeving
  •    Bevordering herbestemming van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen door soepele regelgeving