Standpunten

In de tijd waarin wij nu leven, is het voor ieder individu mogelijk geworden op een eenvoudige manier kennis en informatie in te winnen over tal van vraagstukken die spelen op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. De burger laat zich steeds beter informeren en is geïnteresseerd in de feiten.

LIJST058 is een nieuwe beweging. De gemeente Leeuwarden is er voor de burgers. Niet de visie van het gemeentebestuur, maar de visie van burger moet voorop komen te staan. Een volksraadpleging in de vorm van de gemeenteraadsverkiezingen één keer in de vier jaar is wat LIJST058 betreft veel te weinig. Met behulp van de nieuwe moderne communicatiemiddelen, ziet LIJST058 enorme kansen de burger meer inspraak te geven in de koers van de gemeente Leeuwarden. Ons verkiezingsprogramma is hier een prachtig voorbeeld van en is tot stand gekomen met behulp van de bevolking van de gemeente Leeuwarden. Wij staan tot uw dienst de komende vier jaar èn daarna. 

Bekijk hier ons verkiezingsprogramma:

Kernpunten voor LIJST058 zijn: 

Geen cent extra voor Culturele Hoofdstad 2018 

Een gemeentebestuur dat luistert naar de burger

De wijkagent zichtbaar in de wijk  

1 parkeerzone voor het hele centrum, 1 tarief

Herinvoeren schoolzwemmen

In de komende periode tot aan de verkiezingen op 22 november a.s., zullen wij een aantal van onze standpunten kenbaar maken door middel van stellingen op onze Facebookpagina. LIJST058 staat voor de burger in de gemeente Leeuwarden en daarom stellen wij uw mening ook erg op prijs. Volg ons en laat uw mening horen!

(KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING VOOR EEN VERGROTING)