Fractie & Bestuur

Otto van der Galiën

Otto van der Galiën

Positie Fractievoorzitter

Thema's Wonen en milieu - Infrastructuur en mobiliteit - Ruimtelijke ordening - Bestuur

Over Politiek houdt mij al bezig sinds mijn jeugd. Van thuis uit kreeg ik het met de paplepel ingegoten en vanaf mijn 18e levensjaar ben ik politiek actief. De reden? Via de politieke weg kun je veranderingen in gang zetten. En in Leeuwarden is het hard nodig dat er veranderingen komen. De herverdelingsverkiezingen zijn een uitgelezen kans om met een nieuwe beweging mee te doen. Een nieuwe gemeente biedt nieuwe kansen en deze moeten we grijpen. Jarenlang is er een status quo geweest in de oude gemeente Leeuwarden. De PvdA was de grootste en verdeelde en heerste. De burger stond op een zijspoor en dat moet en kan nu anders. LIJST058 wil een beweging zijn die het anders gaat doen. De burger moet weer centraal staan, niet alleen in de verkiezingscampagne, maar vooral in de jaren daarna. Samen met betrokken en enthousiaste burgers wil ik de stem van de burgers weer laten klinken in het stadhuis. Met mijn politieke ervaring kan ik samen met de jonge politieke mensen van LIJST058 de aanjager zijn van de broodnodige veranderingen! We willen af van het hokjesdenken, links en rechts in de politiek bestaan niet voor ons. Het gaat ons om de burger, om u als inwoner van de nieuwe gemeente. U moet gehoord worden!

Jolanda Negerman

Jolanda Negerman

Positie Fractie-assistent

Over Ik ben getrouwd en moeder/stiefmoeder van 6 kinderen. Na enkele jaren met plezier in Stiens te hebben gewoond, ben ik nu alweer 4 jaar gesetteld in het mooie Leeuwarden. Ik werk als administratief medewerkster bij een groot bedrijf. In het verleden ben ik ook vrijwilliger geweest bij een judo vereniging. Naast het coachen van judoka's heb ik samen met een team een groot internationaal judo toernooi opgericht. Dit heb ik jaren gedaan naast mijn baan. Met mijn realistische kijk op de wereld, mijn nuchterheid en mijn hulpvaardigheid vul ik LIJST058 graag aan, zodat ik me kan inzetten voor gemeente Leeuwarden en haar inwoners.

David Hoekstra

David Hoekstra

Positie Fractie-assistent

Over Ik ben getrouwd en vader van 4 kinderen en woon mijn hele leven al in Leeuwarden. Na mijn dienstplicht ben ik bijna 9 jaar beroepsmilitair geweest bij de luchtmobiele brigade. Hier ben ik ook op uitzending naar voormalig Joegoslavië geweest. Na deze periode ben ik Installatiemonteur geworden en ben hier nog steeds werkzaam in. Verder ben ik 6 1/2 jaar voorzitter geweest van voetbalclub H.S.C. Lions'66. Mijn sterke punten zijn: doorzetter, gangmaker, vastberaden en daadkrachtig.

Evelien van Hillo-Wolting

Evelien van Hillo-Wolting

Positie Fractie-assistent

Over Ik ben Evelien van Hillo-Wolting en ik woon, samen met echtgenoot en hond Roza, sinds februari 2018 in Leeuwarden. Ik ben ZZP-er en inzetbaar in een heel breed scala aan werkzaamheden op het gebied van communicatie. Ook run ik een B&B aan boord van ons Schip de Zon & Maan. In mijn vorige woonplaats was ik politiek en sociaal betrokken. Met dank aan mede fractie-assistent Jolanda Negerman kwam ik bij LIJST058 terecht. Een enthousiaste, energieke ploeg! Ik voel me er als een vis in het water. Ik ben voor LIJST058 vooral actief voor RO en houd me tevens bezig met de communicatie en huisstijl. Ook ben ik fractie-penningmeester.

Lijfspreuk Aanvaard wat je niet kunt veranderen, verander wat je niet kunt aanvaarden.

Nanne Klompstra

Nanne Klompstra

Positie Bestuurslid

Over

Richard van Gelderen

Richard van Gelderen

Positie Bestuurslid

Over Caféhouder en zelfstandig ondernemer, Liwwadder in hart en nieren. Kandidaat bij LIJST058, omdat dit een kans is om niet vanaf de zijlijn maar in de praktijk iets te betekenen voor Leeuwarden. Het liefst een einde maken aan de jarenlange betutteling van het PvdA bolwerk, die met hun regeltjes de stad de afgelopen jaren in slaap hebben gesust. En dan nu opeens met bakken met geld smijten omdat we Culturele Hoofdstad zijn, terwijl elders het geld hard nodig is. Leeuwarden moet weer voor en door de Leeuwarders zijn en niet voor de baantjesjagers, die deze stad gebruiken als springplank voor hun politieke carrière. We zullen zien..

William Frank

William Frank

Positie Bestuurslid

Over Vader van een dochter. Hobby’s zijn familie, vrienden, vissen, biljarten en genieten van de kleine dingen in het leven. Na 30 jaar gewerkt te hebben in de horeca bij twee mooie bedrijven in Leeuwarden en als facilitair medewerker, is het tijd om er voor de burgers van de Gemeente Leeuwarden te zijn. Door jaren met de gasten / klanten te spreken op elk sociaal niveau en ieder in zijn eigenwaarde weten te laten komen heel veel aspecten aan het licht die voor verbetering vatbaar zijn. We leven allemaal samen in deze gemeente. Arm, rijk, afkomst, religie . We proberen ieder op zijn manier iets moois van te maken zolang er respect voor elkaar is. LIJST058 staat voor de burger in goede en slechte tijden, de burger heeft inspraak bij ons. Mijn speerpunten zijn: Elk kind wil sporten. Dit moet betaalbaar blijven. Veiligheid in de gemeente in het algemeen. Meer camera toezicht in de hele stad en dorpen. Bv. toegangswegen naar dorpen en wijken. Sociale wijkteams handhaven en of uitbreiden. Schoolzwemmen weer invoeren.